яка норма гемоглоб≥ну в кров≥?
яка норма гемоглоб≥ну в кров≥?
яка норма гемоглоб≥ну в кров≥?

¬ обговоренн≥ питань здоров'€ часто п≥дн≥маЇтьс€ тема нестач≥ гемоглоб≥ну в кров≥. „ому так важливо п≥дтримувати р≥вень гемоглоб≥ну ≥ €ка його роль в нашому орган≥зм≥?

ўо таке гемоглоб≥н?

√емоглоб≥н Ч це зал≥зовм≥сний б≥лок, €кий м≥ститьс€ в кров≥ у людини ≥ тварин. ѕереоц≥нити його роль в орган≥зм≥ складно, так €к в≥н бере безпосередню участь у процес≥ транспортуванн€ кисню з леген≥в в тканини ≥ органи.

«наченн€ рол≥ гемоглоб≥ну в орган≥зм≥ людини визначаЇтьс€ тим, що при в≥дхиленн≥ його к≥лькост≥ в≥д норми в будь-€ку сторону, стан здоров'€ р≥зко пог≥ршуЇтьс€.

ѕри зниженн≥ показника гемоглоб≥ну, з'€вл€Їтьс€ порушенн€ функц≥й де€ких систем ≥ орган≥в, порушуЇтьс€ обм≥н речовин ≥ даЇ про себе знати кисневе голодуванн€. Ќизьк≥ показники гемоглоб≥ну в кров≥ св≥дчать про анем≥ю (недокр≥в'€).

як визначаЇтьс€ р≥вень гемоглоб≥ну?

¬изначити цей показник допомагаЇ самий звичайний анал≥з кров≥ Ђз пальц€ї приладом п≥д назвою гемометр —ал≥ ≥ вим≥рюЇтьс€ в грамах на л≥тр (г/л).

Ќорма гемоглоб≥ну знаходитьс€ в досить великому д≥апазон≥ ≥ залежить, насамперед, в≥д стат≥ ≥ в≥ку. ѕри цьому п≥двищений р≥вень зустр≥чаЇтьс€ досить р≥дко, а от знижений гемоглоб≥н Ч досить поширене €вище.

Ќорма гемоглоб≥ну у ж≥нок складаЇ 120Ц160 г/л. ’оча це значенн€ часто залежить в≥д менструального циклу, адже крововтрати природним чином в≥дбиваютьс€ на результат≥, а також дають про себе знати гормональн≥ зм≥ни.

¬еликий вплив на показник гемоглоб≥ну надаЇ ваг≥тн≥сть, так €к в цей пер≥од орган≥зм ж≥нки схильний до значних зм≥н. Ќорма гемоглоб≥ну дл€ ваг≥тних складаЇ 110Ц150 г/л. «ниженн€ нормального р≥вн€ по€снюЇтьс€ тим, що обс€г кров≥ в орган≥зм≥ ваг≥тноњ ж≥нки зб≥льшуЇтьс€ швидше, н≥ж виробл€Їтьс€ гемоглоб≥н, а зал≥зо споживаЇтьс€ вже на двох Ч на орган≥зм ж≥нки ≥ дитини.

ўо стосуЇтьс€ чолов≥к≥в, то в здоровому чолов≥чому орган≥зм≥ норма гемоглоб≥ну становить 130Ц170 г/л. Ѕ≥льш високий показник пов'€заний ≥з статевим гормоном тестостероном, €к вважають фах≥вц≥. ≤снуЇ таке припущенн€, що в силу того, що гемоглоб≥н виступаЇ транспортером кисню до кл≥тин, а при ф≥зичних навантаженн€х орган≥зм вимагаЇ б≥льше кисню. “ак €к природою визначено роль чолов≥ка €к мисливц€, то йому доводитьс€ в≥дчувати б≥льш≥ навантаженн€, н≥ж тим, хто збираЇ €годи ≥ кор≥нн€. «начить, мисливц≥ вимагають б≥льше кисню, а значить ≥ гемоглоб≥ну, €кий транспортуЇ його.

” д≥тей норма гемоглоб≥ну не залежить особливо в≥д стат≥, але зате ≥стотну роль в≥д≥граЇ в≥к. Ќайвищий показник буде у новонародженого. ƒан≥ про норму гемоглоб≥ну у д≥тей р≥зного в≥ку дл€ наочност≥ можна звести в таблицю:

¬≥к дитини Ќорма гемоглоб≥ну г/л

1Ц3 дн≥ 145Ц225

1 тиждень 135Ц215

2 тижн≥ 125Ц205

1 м≥с€ць 100Ц180

2 м≥с€ц≥ 90Ц140

3Ц6 м≥с€ц≥в 95Ц135

6 м≥с.Ц1 р≥к 100Ц140

1Ц2 роки 105Ц145

3Ц6 рок≥в 110Ц150

7Ц12 рок≥в 115Ц150

13Ц15 рок≥в 115Ц155

16Ц18 рок≥в 120Ц160

«вичайно, визначаючи р≥вень гемоглоб≥ну в кров≥, л≥кар завжди повинен враховувати ≥ндив≥дуальн≥сть кожного орган≥зму, проте в≥дхиленн€ в≥д норми найчаст≥ше пов'€зане з €кимись порушенн€ми. ’оча вин€тки, зв≥сно, бувають.


29.11.2013