идаЇмо курити!
 идаЇмо курити!

 ожному курцев≥ абстрактно в≥домо, наск≥льки шк≥длива дл€ здоров'€ його звичка, ≥ все одно в≥н продовжуЇ палити.  идаЇ палити, €к правило, той, хто вже з≥ткнувс€ з насл≥дками кур≥нн€. „ому ж так складно кинути палити?

ѕро шкоду кур≥нн€ написано ≥ прочитано сотн≥ тис€ч публ≥кац≥й, на кожн≥й пачц≥ сигарет написано застереженн€ про можлив≥ негативн≥ насл≥дки кур≥нн€, у навчальних закладах проводитьс€ просв≥тницька робота про вплив н≥котину на орган≥зм людини. «давалос€ б, з ус≥х бок≥в просто кричать про те, що курити Ч шк≥дливо. јле м≥льйони курц≥в не залишають цю звичку, кр≥м того, отруюють н≥котиновим димом людей, €к≥ знаход€тьс€ пор€д.

—пробуЇмо ще раз нагадати завз€тим курц€м ≥ початк≥вц€м про те, €коњ непоправноњ шкоди вони завдають своЇму здоров'ю. ћожливо, у когось Ђв≥дкриютьс€ оч≥ї.

Ѕоротьба з кур≥нн€м на планет≥ ведетьс€ вже довг≥ роки. Ќа жаль, результати Ђбойових д≥йї залишають бажати кращого.  ожна крањна вибираЇ своњ методи боротьби з кур≥нн€м: заборона кур≥нн€ в громадських м≥сц€х, моторошн≥ попередженн€, що звучать в соц≥альн≥й реклам≥. јле чи можна повн≥стю заборонити кур≥нн€? —итуац≥€ тут та ж, що з наркоман≥Їю та алкоголем. ¬се одно знаход€тьс€ люди, дл€ €ких шк≥длив≥ звички населенн€ Ч це ц≥лий б≥знес, €кий виг≥дно розвивати.

«вичайно, багато курц≥в ви€вл€ють бажанн€ кинути палити, але, €к правило, д≥€ це так ≥ залишаЇтьс€ на р≥вн≥ бажанн€. ƒе€ким щасливчикам вдалос€ позбутис€ в≥д пристраст≥ без особливих мук, але дл€ б≥льшост≥ потр≥бн≥ величезн≥ сили в≥дмовити соб≥ в зат€гуванн≥.

—пробуЇмо роз≥братис€, чому так в≥дбуваЇтьс€. ѕ≥сл€ того, €к людина вдихаЇ сигаретний дим, молекули н≥котину спр€мовуютьс€ до мозку, на що йде всього к≥лька секунд. ” мозку н≥котин ч≥пл€Їтьс€ за рецептори ≥ вив≥льн€Ї дофам≥н Ч х≥м≥чний елемент, що в≥дпов≥даЇ за в≥дчутт€ задоволенн€ ≥ комфорту. ™ й ≥нш≥ елементи, €к≥ вив≥льн€ютьс€ п≥д д≥Їю кур≥нн€ Ч наприклад, ендогенн≥ оп≥оњди, що в≥дпов≥дають за посиленн€ позитивних емоц≥й ≥ придушенн€ негативних.

“реба в≥ддати належне ≥ компан≥€м-виробникам тютюнових вироб≥в, маркетологи €ких стараютьс€ з ус≥х сил, щоб некур€щим захот≥лос€ спробувати, а курц€м Ч повторити: ориг≥нальний дизайн продукц≥њ, склад, що б≥льше Ђч≥пл€Її. „и знаЇте ви, що в тютюн додають ам≥ак, €кий дозвол€Ї н≥котину ще швидше д≥статис€ до мозку? “акож ≥ сигаретн≥ ф≥льтри робл€ть б≥льш пов≥тр€ними, щоб н≥що не заважало диму потрапити в леген≥. ƒл€ зменшенн€ г≥ркоти й сухост≥ сигарет в них додають п≥дсолоджувач≥ та зволожувач≥, щоб процес кур≥нн€ приносив ще б≥льше задоволенн€.

” чому проблема?

 оли людина кидаЇ палити, н≥котинов≥ рецептори перестають працювати, ≥ вже немаЇ т≥Їњ к≥лькост≥ дофам≥ну, до €кого звик орган≥зм. “обто при скасуванн≥ зовн≥шньоњ стимул€ц≥њ сигаретним димом виникаЇ Ђсиндром в≥дм≥ниї, механ≥зм дуже схожий на Ђломкуї у наркоман≥в. «вичайно, немаЇ ф≥зичних про€в≥в такоњ Ђломкиї, зате психолог≥чний даЇ про себе знати дуже бурхливо. ÷е загрожуЇ розвитком депресивних стан≥в, що п≥дтвердили досл≥дженн€, проведен≥ в 2002 роц≥.

ќсобливо важко кинути курити п≥дл≥тков≥, так €к в цьому в≥ц≥ орган≥зм б≥льш чутливий до н≥котину. —татистика в —Ўј показуЇ, що кожен день 4000 п≥дл≥тк≥в пробують свою першу сигарету ≥ 1000 з них назавжди залишаютьс€ курц€ми.

ћетоди л≥куванн€ залежност≥ в≥д тютюну

—учасна медицина знайома з ц≥лим р€дом методик л≥куванн€ тютюновоњ залежност≥. —еред них т≥, що враховують процес Ђломкиї, ≥ т≥, €к≥ не приймають його до уваги.

ƒо першоњ категор≥њ належить так звана Ђзам≥сна терап≥€ї. “обто людина, що в≥дмовл€Їтьс€ в≥д кур≥нн€, продовжуЇ приймати н≥котин, але в м≥н≥мальних дозах ≥ в максимально очищен≥й форм≥. ÷е р≥зн≥ жувальн≥ таблетки, наклеЇний на т≥ло спец≥альний пластир. ¬ залежност≥ в≥д сили бажанн€ хворого кинути палити, така терап≥€ може тривати в≥д к≥лькох тижн≥в до року. ѕоступово одержуван≥ дози н≥котину знижуютьс€, пот≥м повн≥стю припин€Їтьс€ прийом препарат≥в.

ѕопул€рними останн≥м часом стали Ђелектронн≥ сигаретиї, €к≥ повн≥стю ≥м≥тують справжню сигарету, але д≥ють за типом звичайного ≥нгал€тора, з €кого курець вдихаЇ пари чистого розчину н≥котину.

Ќаступна методика передбачаЇ в≥дмову в≥д кур≥нн€ без урахуванн€ Ђабстинентного синдромуї. “ой, кому доводилос€ таким способом кидати курити, знаЇ, що це все те, що вимагаЇ моб≥л≥зац≥њ Ђсили вол≥ї, а ще так зване Ђкодуванн€ї. —уть методу в тому, що в кор≥ головного мозку формуЇтьс€ Ђвогнище збудженн€ї наст≥льки сильне, €кий пригн≥чуЇ ≥нше сильне бажанн€ Ч викурити сигарету.

“аке Ђвогнищеї людина може сформувати самост≥йно Ч кинути курити не просто так, а в ≥м'€ чогось або когось.

≤снуЇ ≥ безл≥ч ≥нших нетрадиц≥йних метод≥в боротьби з кур≥нн€м: сх≥дна медицина, голковколюванн€, психотерап≥€ та багато ≥нших. Ќасправд≥ кожен курець знаЇ, що кинути палити важко з т≥Їњ причини, що з'€вл€Їтьс€ €кась давл€ча порожнеча, що п≥дштовхуЇ вз€тис€ за сигарету. “ак може, просто заповнити цю порожнечу чимось б≥льш корисним, просто не пол≥нуватис€ ≥ знайти дл€ себе той момент, €кий назавжди допоможе позбутис€ шк≥дливоњ ​​звички.


24.05.2013