Ќародна медицина пропонуЇ глинол≥куванн€
Ќародна медицина пропонуЇ глинол≥куванн€
Ќародна медицина пропонуЇ глинол≥куванн€

ѕрот€гом усього свого ≥снуванн€ на «емл≥ людина живе в т≥сному контакт≥ з м≥льйонами м≥кроб≥в ≥ бактер≥й. ¬ даний час в боротьб≥ з хвороботворними орган≥змами нам допомагають медичн≥ препарати. Ќашим предкам дл€ пор€тунку доводилос€ використовувати р≥зн≥ природн≥ засоби, одним з найефективн≥ших вважалас€ глина.

« давнини в≥домо, що глина Ї одним з кращих очисних засоб≥в. ƒавно в≥домо, що найкраща вода та, €ка беретьс€ з джерела, поточного по глин€ному руслу, так €к глина очищуЇ воду, забираЇ з нењ сторонн≥ дом≥шки ≥ робить прозорою.

ѕор€тунок глиною

¬ давн≥ часи глину використовували не т≥льки в €кост≥ буд≥вельного матер≥алу, але ≥ €к л≥карський зас≥б. √лина здатна знищувати бактер≥њ, поглинати навколо себе р≥дк≥ та газопод≥бн≥ токсини, нейтрал≥зувати сторонн≥ запахи, гази ≥ вбивати хвороботворн≥ бактер≥њ. Ќав≥ть зараз де€к≥ господин≥ ставл€ть глину в холодильник, так €к вона знищуЇ запах залежаних продукт≥в харчуванн€. якщо моркву, бур€к, редьку ≥ картоплю занурити на к≥лька секунд в глин€ну воду, а пот≥м п≥дсушити, то вони залишатьс€ ц≥лими на всю зиму.

Ќаш≥ предки за допомогою глини справл€лис€ з харчовими отруЇнн€ми, застосовували њњ при таких хворобах €к холера, дизентер≥€ та ≥нших ≥нфекц≥€х. ўури ≥ миш≥ не отру€тьс€ отрутою, €кщо земл€ поблизу м≥стить шар глини.

÷≥лющ≥ властивост≥ глини

Ћ≥кувальний ефект глини обумовлений вм≥стом у н≥й великоњ к≥лькост≥ м≥неральних солей ≥ м≥кроелемент≥в, необх≥дних дл€ життЇд≥€льност≥ орган≥зму: фосфат, зал≥зо, азот, кальц≥й, магн≥й, кал≥й та ≥н. ¬с≥ ц≥ елементи м≥ст€тьс€ в глин≥ ​​в оптимальн≥й дл€ засвоЇнн€ людським орган≥змом форм≥. √лина д≥Ї €к ф≥льтр, вбираючи в себе ≥ вивод€чи з орган≥зму токсини, гнильн≥ гази, зайв≥ кислоти.

ћедициною на практиц≥ доведено, що глина надаЇ сильну антибактер≥альну та протипухлинну д≥ю, €ка поширюЇтьс€ €к на добро€к≥сн≥, так ≥ на зло€к≥сн≥ пухлини. ¬чен≥ вважають, що це пов'€зано з тим, що глина м≥стить р≥дк≥сний рад≥оактивний елемент рад≥й, необх≥дний дл€ орган≥зму в певних к≥лькост€х. „им довше др≥бна глина збер≥галас€ на сонц≥, тим б≥льше корисного рад≥ю вона буде утримувати. √линол≥куванн€ даЇ орган≥зму рад≥й у чистому вигл€д≥, в тих дозах, в €ких потребуЇ орган≥зм. ћудра природа створила матер≥ал, перед випром≥нюванн€м €кого не встоњть жоден м≥кроб або в≥рус. —аме рад≥оактивн≥сть робить глину природним стерил≥затором.

” пор≥вн€нн≥ з х≥м≥чними асептиками, глина вбиваЇ м≥кроби, залишаючи в ц≥лост≥ й схоронност≥ здоров≥ кл≥тини, вона усуваЇ з них токсини ≥ укр≥плюЇ орган≥зм загалом, оновлюЇ кл≥тини, вливаючи в них нову енерг≥ю, незважаючи на в≥ков≥ зм≥ни або переродженн€.

ўе одна безц≥нна властив≥сть глини Ч адсорбуюча ≥ обвол≥каюча, що ефективно позначаЇтьс€ на л≥куванн≥ хвороб шлунково-кишкового тракту. ÷е природний спос≥б нормал≥зувати обм≥н речовин ≥ спри€ти посиленню ефекту ≥ншого л≥куванн€ Ч ф≥тотерап≥€, медикаментозне або х≥рург≥чне.

ƒе€к≥ ц≥лител≥ стверджують, що глина здатна вир≥вн€ти б≥ополе людини.

Ћ≥куванн€ глиною застосовуЇтьс€ при найр≥зноман≥тн≥ших захворюванн€х: хрон≥чних ≥ п≥дгострих захворювань суглоб≥в, хребта, м'€з≥в, травм, залишкових €вищ пол≥ом≥Їл≥ту, туберкульозу, раку самоњ р≥зноњ локац≥њ, аденоњд≥в, пол≥п≥в, зоба, запаленн€ ≥ ущ≥льненн€ л≥мфовузл≥в, недокр≥в'€, головного болю, атеросклерозу, еп≥лепс≥њ, хвороб мозку, захворювань ж≥ночоњ статевоњ сфери ≥ багато ≥нших захворювань.

ћетодика глинол≥куванн€

” л≥кувальних ц≥л€х глину застосовують €к примочки, ванни, маски дл€ шк≥ри, розтиранн€, обгортанн€ або перев'€зки, а останн≥м часом л≥кар≥ рекомендують застосовувати глину внутр≥шньо. ќсобливо корисно пити глин€ну воду при л≥куванн≥ шлунково-кишкового тракту ≥ при ракових про€вах.

ƒо початку глинол≥куванн€ пац≥Їнтов≥ рекомендують прийн€ти очисний курс з використанн€м настоњв трав або чањв, обмежити вживанн€ м'€са, б≥лого хл≥ба, шоколаду. ј в пер≥од глинол≥куванн€ треба б≥льше вживати моркви, бур€ка, калини, а до њж≥ приймати б≥льше р≥дини дл€ Ђвимиванн€ї адсорбованих глиною шлак≥в.

ќсобливо ц≥нною вважаЇтьс€ Ђжирнаї б≥ла глина, в €к≥й немаЇ дом≥шок п≥ску. √лин€ний розчин бажано готувати за к≥лька годин до вживанн€. ќптимальний час прийому Ч перед сном або за годину до њди.

√лина здатна л≥кувати не т≥льки ф≥зичний орган≥зм, але на думку багатьох ц≥лител≥в, €к≥ з давн≥х час≥в з великою повагою говор€ть про глину, вона здатна також очистити душу ≥ дух людини. 


12.05.2013