Запитати лікаря

Аналізи

Збір аналізів: з 8:00 до 12:00
з понеділка по суботу.

Лаборант медичний

Проводить фізико-хімічні дослідження крові (морфологію елементів крові, основних клітинних елементів), сечі, випорожнень, гельмінтологічні дослідження. Визначає в крові кількість цукру, білірубіну, залишкового азоту, протромбіну білка, амілази в крові і сечі, печінкові проби та ін. біохімічні дослідження.

Знає методики забору матеріалу, правила його зберігання і доставки в лабораторію; особливості підготовки пацієнта до лабораторних досліджень; принципи приготування реактивів, фарб,; правила дезінфекції, стерилізації, асептики та антисептики; сучасні методики проведення лабораторних досліджень; нормальні показники лабораторних досліджень і можливі їх зміни при патологічних процесах; правила експлуатації лабораторної техніки та охорони праці в лабораторії; етіологію, патогенез, симптоматику найбільш поширених захворювань людини; принципи надання першої та невідкладної медичної допомоги; основні лікарські засоби, дозування і методи їх введення в організм при невідкладних станах; принципи протиепідемічного режиму в лабораторії; правила оформлення медичної документації. Відбирає досліджуваний матеріал, зберігає його та проводить дезінфекцію відпрацьованого. Готує основні стандартні розчини, реагенти та реактиви, посуд. Дотримується принципів медичної деонтології. Веде медичну документацію. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Юркова Олена Миколаївна

Юркова Олена Миколаївна

В 1997 р закінчила Бердянське медичне училище. Спеціальність лабораторна справа. В 2017 пройшла курси підвищення кваліфікації.

Яшина Світлана Анатоліївна

Яшина Світлана Анатоліївна

Закінчила Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича.

Проходила навчання і підвищувала кваліфікацію при Київській національній медичній академії післядипломної освіти ім. Шупика, при Львівському державному медичному університеті ім. Данила Галицького, факультет післядипломної освіти.

приховати