Запитати лікаря

Аналізи

Збір аналізів: з 8:00 до 12:00
з понеділка по суботу.

Біохімічні дослідження крові

31 Ліпопротеїди дуже низкої щільності - ЛПДНЩ
44 Сечовина
43 Ліпопротеїди низкої щільності - ЛПНЩ
209 Пакет №11(СРБ,сіалові к-ти,сіромукоїди,кальцій крові,сечова к-та)
385 Пакет №2 печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ,білірубін фракційно,загальний білок,тимолова проба,ЛФ,білкові фракції)
240 Пакет №3 ліпідограма (холестерин,тригліцериди, ЛПВЩ,ЛПНЩ,ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогеності, )
207 Пакет №4 скринінг печінки (білірубін фракційно, АЛТ,АСТ,тимолова проба)
117 Пакет №5 ниркові проби (креатинін, сечовина, залишковий азот )
43 Загальний білок крові
43 Кальцій
66 Калій
64 Нaтрій
63 Mагній (К)
55 Залізо
55 Холестерин
43 Лііпопротеїди високої щільності - ЛПВЩ
44 Загальні ліпіди
44 Тригліцериди
44 Білірубін загальний
30 Білірубін прямий
23 Білірубін непрямий
50 Білірубін мікрометодом
60 А-амілаза
55 Б-ліпопротеїди
39 Коефіцієнт атерогенності
66 Білкові фракції
43 Залишковий азот
44 Тимолова проба
43 Креатинін

Важкі метали

100 (1035) Мідь

Діагностика цукрового діабету

33 Визначення глюкози з навантаженням
160 Пакет №15(глюкоза, глікозильований гемоглобін )
146 Визначення глікозильованого гемоглобіну
27 Визначення глюкози в капілярній крові
61 Тест на толерантність до глюкози

Додаткові біохімічні дослідження

44 Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ)
55 Залізо сироваткове
44 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
43 Лужна фосфатаза
60 Фосфор
66 Хлориди
73 Холінестераза

Клінічна хімія

45 (1032) Кальцій загальний (сироватка)
45 (1001) Аланінамінотрансфераза (АЛТ,ALT)
90 (1010) Білкові фракції
145 (1024) Церулоплазмін
65 (1027) Ліпаза
85 (1033) Кальцій іонізований (сироватка)
80 (4003) Креатинфосфокіназа (КФК загальна)

Панель діабету

145 (3802) Інсулін
145 (3803) С-пептид
130 (3804) Фруктозамін
450 (9008) Пакет № 8. ''Діабет'' ( HbA1c, індекс НОМА-IR, С-пептид, Інсулін, Глюкоза крові)
220 (9009) Пакет № 9 Індекс НОМА-IR (глюкоза, інсулін, індекс НОМА-IR)
приховати
Спитати лікаря
Особливий прийом:
14 грудня — через 5 днів Дробнер Ігор Гаррійович мамолог
Відвідати
20 грудня — через 10 днів Юзько Олександр Михайлович професор, академік української академії наук, президент української асоціації репродуктивної медицини, доктор медичних наук
Відвідати